Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2012

nati455
nie wiem już gdzie jesteś, ale dobrze, że nie wiesz co u mnie, bo pękłoby ci serce
— Pezet
Reposted fromhowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo

May 17 2012

nati455
9051 a37a
Reposted fromRoxyRose RoxyRose
nati455
Nie ma Cię gdy moje życie spada w dół i,
nie ma Cię gdy wszystko łamie się na pół, i
nie ma Cię i nie wiem już gdzie jesteś, ale dobrze, że
nie wiesz co u mnie, bo pękło by Ci serce.
Nie ma Cię gdy moje życie spada w dół i,
nie ma Cię gdy wszystko łamie się na pół,
ale kocham Cię! kocham! wciąż Cię kocham kurwa,
i nie znam już innych słów,
to jest zbyt trudne.
— Pezet
Reposted fromaoede aoede

April 29 2012

nati455
O jaki jestem rozpieprzony, rozpieprzony... 
— T.Love .

April 04 2012

nati455
Haters gonna hate
Reposted fromdoener doener

April 03 2012

nati455

chodź pokażę Ci

jak bardzo chcę byś był

— Big love.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave

March 31 2012

nati455
Chyba lepiej nie pamiętać, bo wtedy łatwiej się żyje.
— Dorota Terakowska, Córka Czarownic // odkrycie

March 24 2012

nati455

Dzisiaj jestem nijaka - chora, stęskniona i bezgranicznie głupia.

March 19 2012

nati455
szkoda, że brakło nam miejsca, czasu i powietrza
Reposted fromintelektuaalna intelektuaalna
nati455
Reposted fromfourstrings fourstrings

December 17 2011

nati455
0636 14e4
Reposted fromcrushyou crushyou

November 20 2011

nati455
1728 cc0a
Reposted fromuhuhu uhuhu

November 06 2011

nati455
6765 3acd
Reposted fromepidemic epidemic

October 28 2011

nati455
Żeby był, żeby chciał być, żeby nie zniknął. 
— J.L Wiśniewski
Reposted fromwwannie wwannie viakatalama katalama

October 24 2011

nati455
Ludzie chcą się dotykać. Chemia dotyku jest jedną z najbardziej fascynujących chemii.
Reposted frompeace peace viakatalama katalama
nati455
6009 042f
Reposted fromkatalama katalama
nati455
Uwielbiała delikatnie muskać
ustami to miejsce za jego uchem..
Reposted fromkatalama katalama

October 22 2011

nati455
Play fullscreen
you were supposed to call me tonight...
Reposted fromfilizanka filizanka

Reposted fromukath ukath

September 20 2011

nati455

ja zauważałam nanosekundy bez niego.

Reposted fromkatalama katalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl